Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΨΟΥΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ (1.00 μ) ΑΔΟΜΗΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΕΚ 290420713055

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:47:54

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΞΝ46Ψ842-ΘΩΝ