Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 8 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ.

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:47:58

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΩ246Ψ842-Χ8Ω