Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΑΠΛΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΕΔΡΑΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΨΟΥΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ (1.00 μ) ΑΔΟΜΗΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΚΑΕΚ 290420715029

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:45:09

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ93Ω46Ψ842-ΙΡΨ