Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας λόγω κοπής δέντρου εντός οικοπέδου

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:40:29

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΨΚ46Ψ842-ΡΡΥ