Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:47:24

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η3546Ψ842-ΛΜΘ