Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης (άρθρο 29. Ν4495/17 παρ. 2 περιπτ. ιθ) και άλλες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης (άρθρο 30 του ν.4495/17 περ. δ,ε,η, θ,κστ) στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ- ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2020».

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:46:27

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/639146Ψ842-Υ4Ψ