Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ΟΡΟΦΟΥ (1) ΕΞΑΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 6 ΣΤΟΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:37:17

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΝΜ46Ψ842-ΜΨΖ