Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Περιμετρική θερμομόνωση οριζόντιας ιδιοκτησίας 4oυ ορόφου

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:48:00

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΤ646Ψ842-ΞΙΓ