Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης με χρήση ικριωμάτων σε όλες τις όψεις οροφοδιαμέρισματος Β’ ορόφου τριώροφης οικοδομής

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:48:17

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ρ4Α46Ψ842-817