Αίτηση άδειας έρευνας ειδών άγριας πανίδας.

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:40:29

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 100015996

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΥΩ4653Π8-ΓΕ5