ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:04:43

Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε

Οργανωτικές ομάδες: 99221104

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΝΓ469ΗΞΣ-114