Αναθεώρηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Αναθεώρηση της έγκρισης δόμησης μικρής κλίμακας με αριθμό άδειας 178891 και ημερομηνία έκδοσης 17/11/2020 που εκδόθηκε ηλεκτρονικά από την ΥΔΟΜ Αιγάλεω με περιγραφή «Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, τοποθέτηση εξωτερικής θερμοπρόσοψης, επεμβάσεις στις όψεις, κατασκευή τζακιού με καπνοδόχο, εξωτερικοί χρωματισμοί με χρήση ικριωμάτων και μικρές διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. ισόγειας κατοικίας διώροφης» και η οποία λήγει την 17/11/2021, λόγω παράτασης για ένα έτος

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:34:58

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΜΔ46Ψ842-ΨΧΕ