Αναθεώρηση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ Δ-2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ’ ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:48:40

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ω0646Ψ842-7ΒΛ