Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου (ν.4759/2020): ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. Ο.Α. 226/2011 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:38:30

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/97Φ346Ψ842-0Σ5