Αναθεώρηση έντυπης Αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου (ν.4759/2020): ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΕΜΒΑΔΟΥ Η/ΧΩΡΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:36:04

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΧΛ46Ψ842-Μ2Ζ