Απάντηση σε αίτημά σας σχετικά με α) Διατύπωση ή μη σύμφωνης γνώμης για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 9 του ν. 4495/17 υλοποιημένων εργασιών σε διώροφο κτήριο σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Χρήστου και Ευαγγελίας Λιαγκρή εμβαδού 170,94 τμ. εντός της ζώνης προστασίας του Ι.Ν. Αγίας Θεοδοσίας με τα παρεκκλήσια Ταξιαρχών και Αγ. Σεβαστιανού στη Χώρα Νάξου και β) Αλλαγή χρήσης τμήματος ισογείου από κατάστημα σε κατοικία καθώς και αντικατάσταση της οροφής απόληξης του κλιμακοστασίου, στο ως άνω ακίνητο

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:36:41

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανωτικές ομάδες: 100015966

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Σ4Τ4653Π4-Φ4Ι