Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:22:01

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 100068650

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΨΡ46ΝΠΙΘ-17Κ