Αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα

Ημερομηνία: 08/11/2021 13:27:17

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 6176

Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΞΞΩΛΤ-ΒΙΟ