Αποδοχή παραίτησης του κ. Δεληγιάννη Δημητρίου από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:19:06

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 6167

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑ65ΩΛΞ-ΗΨ4