ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ 9_11_21 ΠΑΤΜΟΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 07:58:49

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανωτικές ομάδες: 100015966

Θέμα: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΠΝ4653Π4-0ΥΦ