Απόφαση έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεσης συνολικού ποσού 292,64 ευρώ για την προμήθεια διαχωριστικών plexi glass (CPV 44100000-1)διάφανο 3 χιλιοστών και βάσεις ΙΝΟΞ, για τα γραφεία της ΕΦΑ Πέλλας στην Έδεσσα, από την εταιρεία «ΜΟΥΤΣΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», ΑΦΜ: 120760020.

Ημερομηνία: 08/11/2021 08:36:21

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανωτικές ομάδες: 100015966

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ5Ζ4653Π4-ΗΤΨ