ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 10:18:02

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 100054498

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1Θ146ΜΤΛΚ-ΔΙΒ