ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΥΑΕ ΑΡΤΑΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:54:15

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 100054498

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΟΛ46ΜΤΛΚ-ΛΓΦ