ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 23319/2600

Ημερομηνία: 08/11/2021 11:26:53

Φορέας: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202868

Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/686846ΨΖΥ1-16Ψ