Εκλογή νέου Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:27:47

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 6167

Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/637ΛΩΛΞ-ΔΑΓ