Ενημέρωση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:40:23

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΞΑ46Ψ842-ΜΗΔ