Ενημέρωση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): ΝΕΑ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) ΜΕ ΣΟΦΙΤΕΣ & ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:45:42

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΦΟ46Ψ842-ΠΤ7