Εξόφληση δαπάνης προμήθειας υλικών και εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών παροχής ρεύματος, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : ΨΟ567ΛΕ-ΥΒΡ/1.12.2020 απόφασης ανάθεσης

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:09:41

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 5008

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ617ΛΕ-ΔΘΖ