Εργασίες επιδιόρθωσης καθίσματος του υπ’ αρ. ΚΗΙ4418 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Κεφαλληνίας, δυνάμει της υπ’ αρ. ΑΔΑ : 9ΘΑΕ7ΛΕ-ΞΙΘ/6.4.2021 απόφασης ανάθεσης

Ημερομηνία: 08/11/2021 00:03:39

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 5008

Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΜΙ7ΛΕ-ΔΤΣ