Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (PILOTI ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) ΜΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:43:25

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΥ946Ψ842-Ο4Τ