Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΙΣ2), ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ, ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΑΡ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 566/73

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:35:07

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΓ946Ψ842-ΛΙ2