Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:46:34

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΕΦ46Ψ842-0Η5