Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): Προσθήκη Β΄ορόφου τριών διαμερισμάτων με σοφίτες, σε διώροφη οικοδομή

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:40:25

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ2Ν46Ψ842-Γ3Σ