Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:35:02

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΞΟ46Ψ842-Α6Η