Οικοδομική Άδεια (ν.4759/2020): ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΠΑΤΑΡΙ, ΥΠΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:37:19

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΥΥ46Ψ842-ΕΞΒ