Προέγκριση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:34:56

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2Ρ246Ψ842-ΠΑΣ