Προέγκριση Οικοδομικής Αδείας (ν.4759/2020): ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 654/01 ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν4178/13

Ημερομηνία: 08/11/2021 14:36:34

Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99201077

Θέμα: ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΝΜ46Ψ842-ΕΛ3