Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτηρων led, αλλαγή συνδεσμολογίας της παροχής φωτισμού σε όλους τους χώρους του ΚΔΑΠ Προβατά της ΚΕΔΗΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 09:59:11

Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 53006

Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΤΡΟΛΜΠ-913