Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων βάσει της 16/2018 μελέτης του δήμου Σερρών με αριθμούς κυκλοφορίας ΙΜΟ 7531, ΚΗΥ 9081, ΚΗΥ 9070, ΚΒΡ 7175, ΕΡΖ 4442, ΚΗΙ 9518

Ημερομηνία: 08/11/2021 11:27:36

Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 53006

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΤΡΟΛΜΠ-Π03