ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ P.O.S

Ημερομηνία: 08/11/2021 11:12:05

Φορέας: Κ.Ε.Δ.Η.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 53006

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΙ5ΟΛΜΠ-Ι0Ξ