ΣΥΜΒΑΣΗ 3447,20€ ΧΕΠΠΑΚΗΣ ΑΕ

Ημερομηνία: 08/11/2021 08:16:46

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανωτικές ομάδες: 100015966

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/658Β4653Π4-5ΟΘ