ΣΥΜΒΑΣΗ 6.631,15

Ημερομηνία: 08/11/2021 08:22:51

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οργανωτικές ομάδες: 100068650

Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΜΞ46ΝΠΙΘ-ΔΒΡ