Τροποποίηση π.π. 2021-πιστ. 2021 του ΥΠ.Α.Α.& Τ. & έγκριση επαύξησης προϋπολογισθείσας αξίας εφοδίων από το ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Ε ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 08/11/2021 10:23:27

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανωτικές ομάδες: 100015981

Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΝΛ4653ΠΓ-Μ9Ν