Χρηματικό Ένταλμα 46094/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:44:23

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΤΒ46Ψ8ΧΒ-Υ9Φ