Χρηματικό Ένταλμα 46095/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:45:03

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/90Ν246Ψ8ΧΒ-6ΚΟ