Χρηματικό Ένταλμα 46097/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:41:57

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΘΗΑ46Ψ8ΧΒ-Τ1Ο