Χρηματικό Ένταλμα 46098/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:59:48

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Τ1Γ46Ψ8ΧΒ-ΗΦΗ