Χρηματικό Ένταλμα 46099/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:44:37

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΒΟ46Ψ8ΧΒ-Α7Μ