Χρηματικό Ένταλμα 46100/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 20:05:11

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Α4Ζ46Ψ8ΧΒ-1ΥΤ