Χρηματικό Ένταλμα 46102/2021

Ημερομηνία: 08/11/2021 19:49:09

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Οργανωτικές ομάδες: 99202041

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΞΕ146Ψ8ΧΒ-6ΥΠ